Sogne / Munke Bjergby sogn / Liv i Munke Bjergby / Forsamlingshuset i Munke Bjergby

Forsamlingshuset i Munke Bjergby

I 1904 fik byen sit forsamlingshus. Den 5. oktober blev der afholdt stiftende møde på Munke Bjergby Skole. Man vedtog love for Aktieselskabet Munke-Bjærgby Forsamlingshus.

§ 1 fastslår, at formålet er at give beboerne i Munke-Bjærgby og Omegn let og billig adgang til foredrag, oplæsning, forhandlingsmøder, gymnastik og sømmelige, selskabelige sammenkomster til oplivelse og styrkelse af samfundsfølelsen. Der blev tegnet aktier på 10 kr. og valgt en bestyrelse på 7 medlemmer.

Lærer K. Sørensen blev formand og havde magten, idet § 10 oplyser, at formanden tillige er kasserer og fører protokollen og regnskabet. I den første bestyrelse var endvidere parcellist Lars Jørgensen, gårdejer Jørgen Jørgensen, fra hvem man havde købt grunden for 300 kr., murer Niels Nielsen, vejmand Lars Nielsen, bager Teodor Schrøder og fra Bromme lærer J. Andersen.

Grunden på ca. 1350 kvadratalen lå lige op til smedjens have på Kirkebakkevej mod syd. Tømrer S. Hansen og murer Kr. Hansen, begge fra Tersløse, opførte huset for 2165 kr., hvilket var det laveste beløb ved licitationen. Det var ifølge § 11 forbudt at forhandle spirituøse drikke i huset – ej heller måtte der afholdes offentlig dans. Forsamlingshuset lukkede i 1982, og det er siden nedrevet.


Forsamlingshuset på Kirkebakkevej i Munke Bjergby i 1969

Munke Bjergby Smedje på Kirkebakkevej i landsbyens sydlige ende i 1913
- bagved ses forsamlingshuset
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille