Sogne / Munke Bjergby sogn / Liv i Munke Bjergby / Briketfabrikken "Kronen"

Briketfabrikken "Kronen"

Briketfabrikken ”Kronen”

Ved Munke Bjergby Station lå der i en årrække fra 1931 en briketfabrik med navnet ”Kronen”.
Kjærhus Sørensen kom fra Haslev til Munke Bjergby og boede i et af gårdejer Toftegaard Jensens huse nær landevejen neden for bakken. Han lavede mælkesier og bunde, som han solgte til Frederiksberg Metalvarefabrik.
Han fik den ide at presse tørvejord til briketter. Han fik fremstillet noget enkelt apparatur hos H.F. Nielsens Maskinfabrik i Haslev, hvortil han henvendte sig. Han samarbejdede så fremover med denne fabrik med udvikling af materiel.
De første små briketter tog han med til opfinderudstilling i København. Kjærhus Sørensen kom her i forbindelse med kulfirmaet Severin Petersen & Co. De satte kapital i udviklingen og styrede så fremover produktionen.
Maskinfabrikken i Haslev arbejdede sammen med Kjærhus Sørensen om konstruktion af en briketpresser. Et af ”hjælpemidlerne” var en tysk bog om briketfremstilling – lånt på biblioteket! Man lavede det sådan, at briketterne kunne presses direkte ned i jernbanevognene på stationen.
Mange andre redskaber blev efterhånden fremstillet, bl.a. fræser og særlige sugevogne til at suge den soltørrede tørvesmuld op.
Selve arealet, hvor københavnerfirmaet hentede smuldet, tilhørte gårdejer Johannes Nielsen, som havde lavet aftale med firmaet. Eventyret varede til omkring 1949. Kjærhus Sørensen arbejdede selv på ”Kronen” og Haslevfirmaet havde i en årrække godt salg af briketpressere.
De to sugevogne trukket af traktorer på ”Kronen” ikke langt fra Munke Bjergby Station

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille