Sogne / Munke Bjergby sogn / Købstaden Sorø og læbæltet

Købstaden Sorø og læbæltet

 
 
Munke Bjergby Sogn dannede nordgrænse mod Holbæk Amt. Det lå i Alsted Herred, hvis hele areal indgår i den nuværende Sorø Kommune.
Fra gammel tid var landet inddelt i herreder, og herredsfogeden behandlede sager om forbrydelser og ejendomshandler på tinge. På et tidspunkt i ældre tid var sognet en del af Merløse Herred i Holbæk Amt.
Da amtsbyen Sorø ikke var langt væk, var der et naturligt tilhørsforhold dertil. Stærkt medvirkende var selvfølgelig, at de fleste gårde og huse i kortere eller længere tid havde hørt under Sorø Akademi (eller Sorø Kloster). Hertil havde der i århundreder været forbindelse fra sognet med de fire landsbyer. Og som købstad siden 1638 havde Sorø privilegier som handelsby.
Andre købstæder som Ringsted og Slagelse lå længere væk, og nord for sognet lå den svært tilgængelige Åmose.
I 1857 kom loven om næringsfrihed. Nogle af bestemmelserne trådte i kraft i 1858 og de sidste i 1862. Der var dog stadig nogle undtagelser. Der måtte således ikke være høker-handel og visse håndværk inden for en radius af en mil (7½ km) fra købstaden. Var der tale om egentlig engroshandel, købmandshandel og detailhandel, skulle radius være 1½ mil (11 km). Denne restriktion kaldtes et læbælte.
Der var undtagelser. Brugsforeningerne (fra 1866) måtte gerne etableres overalt. De var forbrugernes forening, og kaldtes i begyndelsen forbrugsforeninger. I 1920 ophævedes de sidste restriktioner.
 
 
 
Munke Bjergby Brugs ca. 1920 . Uddelerparret Petrea og Jørgen Jørgensen
 
 
 
 
Vedde Brugsforening indvier ny bygning og fejrer 50 års jubilæum 
den 22. september 1937. Ved døren ses bestyrelsen, to kommisser, uddeler Frederik Bugge med hustruen Inga og deres to døtre Lisbeth og Ellen. I 1923 afløste Frederik Bugge sin far C.E.Bugge, som i 1907 blev  ansat som uddeler efter brugsens første uddeler Fobian.
 
 
Tidligt blev der etableret en købmandshandel og en manufakturforretning i Vedde i ”Veddehøj” lige nord for Høng-Tølløse-jernbanen på Sværdsholtevej 9. Dette store hus blev bygget i 1905 og lå netop lige uden for Sorøs læbælte. Denne bygning har i mange år været en privatejet beboelsesejendom.
 
 
 
Veddehøj med købmandshandel bygget 1905

 
 
 
Købmandshandelen i Veddehøj på Sværdsholtevej set fra sydøst.
Automobilen med nr. E 142 tilhørte møller Jørgensen, Stenmagle.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille