Arkivet / Livshistoriefestival i Munke Bjergby Sogn

Livshistoriefestival i Munke Bjergby Sogn

DOF Kurser Sorø og Lokalhistorisk Arkiv Stenlille havde i fællesskab taget initiativ til at afholde en Livshistoriefestival i Munke Bjergby Sogn, den 28. og 29. april 2012. Festivalen afholdtes i samarbejde med Munke Bjergby Borgerforening, Munke Bjergby Kirke og Naturbørnehuset i Munke Bjergby.
Cand.Mag. Mette Thornval (www.levendelivshistorier.dk) var projektleder.
 
Festivalens formål var:
  • At give forståelse for betydningen af vores egen historie og betydningen for det lokalsamfund, vi er en del af.
  • At styrke det lokale fællesskab. En livshistoriefestival skal medvirke til at danne netværk på tværs af aldre og på trods af det antal år, man har boet i sognet.
  • At skabe interesse for at fortsætte arbejdet med livshistorier gennem etablering af et erindringsværksted på Lokalhistorisk Arkiv Stenlille.
  • At indsamle historier om lokalområdet til brug for Lokalhistorisk Arkiv Stenlille.
  • At øge kendskabet til Lokalhistorisk Arkiv Stenlille i lokalområdet.
  • At skabe synlighed i forhold til storkommunen Sorø og Region Sjælland.
Idegrundlag:
Der ligger mange unikke og spændende historier gemt hos de enkelte borgere i området. De er almindelige borgere, men alle har de ualmindelige historier, og de historier skal fortælles. Derfor ønsker vi at gennemføre en livshistoriefestival, der knytter egnshistorien, familiehistorierne og de personlige livshistorier sammen og er med til at gøre kulturarven større.
At arbejde med livshistorier handler ikke kun om at efterlade et minde til de kommende generationer. At skrive din livshistorie er en fantastisk måde at give dit liv mening. Du kan se tilbage og se på de ting, du har gjort og derfra beslutte, hvordan du vil leve resten af dit liv. Det giver større selvtillid og selvværd. Du kommer til at se anderledes på dig selv, og hvis du ser anderledes på dig selv, så gør andre det også. Livshistorier er for alle i alle aldre.
Livshistoriernes potentialer er ligeså mangfoldige som historierne selv. De kan åbne døre, fascinere, ryste, give stolthed og glæder, efterlade en klarhed eller en taknemmelighed for lige præcis dit liv og den plet på jordkloden, du er landet på.
Man skal altså ikke være hverken specielt ulykkelig eller lykkelig, ung eller gammel, for at have udbytte af at gå ind i livshistoriernes univers. Nysgerrighed og åbenhed er den bedste oppakning på turen.
Livshistoriefestivalen har fokus på borgernes livshistorier. Vi ønsker at aktiviteterne sker i samarbejde med foreninger og institutioner for at styrke, udvikle og synliggøre områdets kulturarv, fællesskab og indentitet.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille