Sogne / Stenmagle Sogn / Tørvegravning - A/S Åmosen

Tørvegravning - A/S Åmosen

Aamosen fra 1905
af Karl Nielsen

I 1905 anlagde A/S Aamosen et tipvognsspor fra Vedde til Bodal. Banen lå omtrent på samme sted, hvor der senere under Anden Verdenskrig blev lagt normale spor ud til Bodal, så de store jernbanevogne kunne køre helt ud til Bodal og hente tørv og briketter.
I Vedde kørte tipvognene op på en trærampe, således at der kunne læsses tørv og briketter ned i jernbanevognene, og størsteparten blev kørt til Sorø af Vedde-Sorø-banen. Den smalsporede tipvognsbane blev fjernet omkring 1920.

Redaktionel kommentar:
TIpvognsskinnerne Vedde-Bodal fra 1905 blev ikke fjernet i 1920 ifølge Ole Plum (se hans bog på side 164).
Han skriver, at sporet stadig lå der, da man i 1941 lagde normalspor til Bodal. I hvertfald var skinnerne der i 1924, kan man indirekte læse. Om sporet er skinner eller bare ruten uden skinner, ved jeg ikke helt bestemt.
Niels G. Sørensen

Fra Stenlille til Assentorp var der også på samme tidspunkt anlagt et tipvognsspor.Det lå bag om Højbodal og næsten ud til Maglebjerg, den gang kaldt Brunebanken. Det var Aamosens A/S selskabs mening, det skulle gå ud på det, man kaldte Assentorp Mose, men det fik de ikke lov til. Det var vistnok den Schurske Stiftelse, der satte sig imod det. Den havde jo en stor magt. Skinnerne gik ned til det lille hus på Maglebjergvej, der ligger op til hovedgrøften lige ved siden af broen over grøften. Tørvene blev kørt derop til og læsset på tipvogne, der blev kørt til Stenlille. Det var som regel med hest for, som trækkraft. Sporene er brækket op. Det er ikke så mange år siden, de lå der. Jeg har været heldig og har lånt nogle billeder med tørvearbejdere i Åmosen i 1906.

Åmosen dækker jo mange hundrede tdr. land. Inden for Stenlille kommune begynder området med Vandløsemosen, hvor der også er blevet skåret tørv gennem årene. Nu er det engdrag, hvor kreaturerne græsser i foldene. Halleby å løber videre til Stenmagle og ud i Åmosen og videre til Verupmosen, hvor der også er store områder, hvor der er skåret meget tørv. Længere fremme ved Skellingsted og Bromølle er det mere landbrugsjord, der går ned til åen. Under Første Verdens­krig var produk­tionen af tørv i Åmosen ret stor, men efter krigen ophørte den fuldstændig. Den var overladt til de lokale beboere.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille