Sogne / Munke Bjergby sogn / Frihedsstenen ved Langevadgård

Frihedsstenen ved Langevadgård

På Dambrovej under Rude Eskilstrup ejerlav ligger Langevadgård. Ved gårdens indkørsel står endnu en smuk mindesten. Den er rejst til minde om befrielsen den 5. maj 1945 med teksten indhugget og opmalet med hvid farve. Øverst ses Kristi monogram – et kristogram, hvilket er et X med et P skrevet sammen. XP er et symbol for Kristus, idet Kristus på græsk staves XPICTOC. Under kristogrammet læses:
 
GUD FADER TAK
I HELLIG ILD
FOR DANMARKS FRELSE
I NØDENS TID
5. MAJ 1945
LANGEVADGAARD
 
 
Langevadgaard-mindesten
 
Mindestenen ved indkørslen til Langevadgård
Langevadgårds frihedssten blev opstillet hurtigt efter verdenskrigen af gårdejer Poul Eliasen, som dengang boede på gården. På Langevadgårds marker nedkastedes der våben til modstandskampen under den tyske besættelse.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille