Artikler / Stenlille Cycleklub foran Stenlille Gæstgiveri
cc
Stenlille Cycleklub foran A. P. Christensens Stenlille Gæstgiveri, bygget i 1899.
Bemærk lysthusene til venstre.
Stenlille Cycleklub foran Stenlille Gæstgiveri

Dannebrog vajer, og Stenlille Cycleklubs medlemmer i festtøj er samlet. J. Kaare, Viktoriagade 5 i København, har fotograferet de fremmødte. Han var specialist i friluftsfotografering og fotograferede i 1902 jernbanearbejderne ved Tuelsø, da Sorø-Vedde Banen anlagdes. Måske er cyklisterne også fotograferet i 1902. Optagelsen fandt sted efter december 1899, hvor Stenlille Gæstgiveri blev åbnet og før 1906, hvor der blev sat en etage ovenpå det smukt murede hus.

Som 43-årig købte Anders Peter Christensen 4½ tønder land med Stenlille Kro og købmandsbutik samt lægeboligen på landevejen (Hovedgaden). A.P. kom fra ”Lilleskovgård”, Rude Eskilstrup, hvor han havde arbejdet med jord og dyr og staldbygninger siden 1871. Han var dengang 17 år og måtte hjælpe sin mor, der var blevet enke. Efter 26 år havde han fået landbrug nok, idet han også som dreng havde måttet hjælpe med gæs og køer, og da han var blevet klar over, at Stenlille skulle have en jernbanestation, mente han, at der i den by blev stor aktivitet, og at han derved kunne finde sig en ny levevej.

 

Travlhed i Stenlille

A.P. solgte lægeboligen til doktor Joost, og på en del af den store grund lod han opføre Stenlille Gæstgiveri i røde mursten fra Orebo Teglværk. Taget fik sorte tegl fra Næstved. Der kom staldlænge. Gæstgiveriet blev helt bevidst placeret over for den kommende station. Han fik overført bevillingen fra Stenlille Kro, flyttede med sin hustru Karen Sofie og børn ind på gæstgiveriet og bortforpagtede både købmandsbutikken og gården – hans fødehjem. I 1900 tilbyggedes en sal med keglebane, i 1904 kom en rejselade. Kunder var der nok af, da der hele tiden skete en masse i byen – herunder anlæg af jernbanen. I 1906 blev det dog nok for familien. A.P. lod bygge et hus ved siden af, solgte hotellet, som det efterhånden kom til at hedde, til hotelejer Carl Jensen, Vedde, og flyttede hen til huset. Senere købte ægteparret Afholdshotellet ved baneoverskæringen og arbejdede så videre der. I 1911 købte sønnen Hans Peter købmandsforretningen og sønnen Axel købte Lilleskovgård.

Den 3. november 1910 brændte Stenlille Hotel. Det blev genopbygget og levede sit lange liv - også med biograf - indtil den store hvide bygning i januar 1993 blev overtaget af FDB, der nedrev det og byggede Super Brugsen med P-plads i den gamle hotelhave. Hotellet havde i tidens løb omkring 15 ejere.

 

Cykelklubben lever

På fotografiet ses kun mænd, men i dag hopper begge køn på cyklerne. Sporten går videre i Stenlille. Erna Nielsen fra Fritidsfabrikken styrer turene om onsdagen, mens pedalvriderne Lotte Krogh Nielsen og Jytte Christensen fra Stenlille Idrætsforening leder sommerens cykelture ud i den danske sommer mandag aften.

Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille