Artikler / Husmandssted på Amtsgrænsen
Uge 48 - 2011

 

Husmandsstedet ved amtsgrænsen i Vedde 

I 1790 blev Vedde i Munke Bjergby Sogn, Alsted Herred i Sorø Amt udskiftet. Man ordnede det således, at de seks gårde og de seks huse hver især fik deres jord samlet. Ved gadekæret i landsbyen (nu Gl. Vedde) blev Vængegård, Damsgård og Fynstoftegård liggende. Gammelagergård, Langerødgård (nu Veddegård) og Marienlund flyttedes mod syd.

Hus nr. 7 blev liggende bag Fynstoftegård og er siden "nedlagt". Hus nr. 9 og 10 blev placeret ved vejen mellem Tjørntved og Brandstrup ligesom hus nr. 12, der fik en jordlod ved Far-i-Mag op til sognegrænsen mod Stenlille. Hus nr. 11 placeredes længst mod syd på grænsen til Rude-Eskilstrup ejerlav.

Længst mod nord ved vandløbet, der dannede amtsgrænsen mod Holbæk Amt, fik hus nr. 8 sin jordlod. Første husmand her var Jens Ibsen, der fik stedet efter lodtrækning og blev nabo til gård nr. 1, Vængegård.

 

Vedde husmandssted
 
Anne Marie Madsen med de tre børn på Sværdsholtevej 30 i 1908

 

Kørte for Vedde Brugsforening

På fotografiet ses det lille sted i 1908 mere end 100 år efter udskiftningen.

Vi får et tydeligt indtryk af bygningerne, som er opgivet til at være fra sidst i 1700-tallet. Stuehuset af bindingsværk er efter sjællandsk tradition kalket hvidt, også på tømmeret. Gavlspidserne er bræddebeklædte. Under brædderne er anbragt et vandbrædt, som beskytter den kalkede undergavl. Der er en skorsten til komfur og brændeovn. På alle tre længer er der stråtag, og rygningen er mønnet med halm, som fastholdes af kragetræer af eg.

Fotografen var på stedet, lige før familien Madsen flyttede. I 1907 var husmand Christen Madsen død. Udover at dyrke jorden kørte han med varer for Vedde Brugsforening, som var åbnet i 1887. Den lille hvide hest måtte slide i det, også når Madsen skulle hente varer hjem til brugsforeningen fra købstaden Sorø. Nu skulle man altså rejse og fik så dette minde om hjemmet. Ved siden af hesten står Karl, som er i konfirmationsalderen. Derefter følger Alfred på 7 år ved siden af søsteren Amalie på 10 ½ år. Amalie rejste til Amerika i 1920. Anne Marie Madsen i sort kjole med hvidt forklæde sørger for, at hunden Leddy kommer med.

Alfred Madsen, senere Nordskovvej i Stenlille Sogn, har afleveret fotografi med oplysninger til arkivet i Stenlille. Han fortæller, at deres mor Anne Marie døde to år efter i 1910. De tre børn fra det lille sted har således uden tvivl måttet tage fat i en tidlig alder.

Stedet med omkring 7 tønder land på Sværdsholtevej 30 er i dag privatbolig. Stuehuset er moderniseret, og øst for dette er der bygget hestestald. Staldlængen til venstre – tættest på den gamle amtsgrænse – er bevaret. 

Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille