Husene

Husene med 3-4-5 tønder land hver blev placeret længst væk, bortset fra nr. 7, som lå lige bag gård nr. 6.
Nr. 6 fik et stykke jord til en vej gennem nr. 7´s areal – ellers kunne man ikke komme ud til markerne.
Hus 8 kom allernordligst og dannede amtsgrænse lige ved Sværdsholte ved Rødbro.
Hus nr. 9 og 10 fik en placering ved landevejen fra Tjørntved til Brandstrup og ligger centralt i dag. Nr. 10 er for længst blevet udstykket til byggegrunde. Vinkelvej, Vedde Byvej og Veddevej danner grænsen.
Hus nr. 9 på Mellemmarken fik Ole Rasmussen, der kom fra Munke Bjergby, som en søn af Rasmus Olsen på gård nr. 12 a. af Munke Bjergby. Huslod nr. 9 var et "ekstra" hus med jord. Som før beskrevet var der lodtrækning om 5 huslodder den 23. august. Hus nr. 9 (Vedde Byvej 20) er udmatrikuleret fra gård nr. 2 Damsgård.
Huset blev kaldt Damshuset og senere Smedelodden, da Ole Rasmussens barnebarn Niels Jørgen Nielsen i 1878 byggede smedje. Som husmand og smed havde han en ko og en kalv, en gris og nogle høns.
Han havde en fin beliggenhed for kunderne, der kom med heste og redskaber m.v. fra gårde i Vedde og omegn - fra Stenlille, Tersløse og Niløse sogne. Smedjen lukkede i 1930, og det lille husmandssted lejedes ud, medens smeden flyttede "på aftægt" hos sin datter, Sofie, på Vesterbro i København!
 
 
 

Smedemester Niels Jørgen Nielsens hus fra 1904 på Vedde Byvej i året 1926
 
 
Hus nr. 11 lå længst mod syd ved grusvejen til Lilleskovgård.
Endelig lå hus nr. 12 ved sognegrænsen mod øst ved Farimag. Dette nu rødkalkede bindingsværkshus er stadig med stråtag.
Sidst i 1800-tallet holdt en madam Malling, som var rejst dertil fra København, syskole for omegnens piger i dette hus nr. 12.
 
 

Vedde Byvej set mod øst i 1909.
Bemærk til højre fotograf Chr. Hansens hus med ateliervinduer på første sal.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille