Artikler / April 2018 Langevadgård i Munke Bjergby sogn
Langevadgård i Munke Bjergby Sogn


Langevadgård, matrikel 6 A på Dambrovej 1 i Rude Eskilstrup ejerlav ligger i Munke Bjergby Sogn. Gården ejes i dag af Jørgen Petersen.

Før udskiftningen i 1792 lå gården i selve landsbyen mellem Oldgård og Donholm. De fleste af den halve snes gårde i Rude Eskilstrup blev liggende, men Lilleskovgård og Lillevangsgård samt Langevadgård blev flyttet ud og fik dermed markerne samlet rundt om bygningerne.

Da gården i 1803 blev udflyttet fra Rude Eskilstrup boede Hans Sørensen på gården. I 1854 fik han skøde på gården fra Sorø Akademi.

Lars Eliasen fra Døjringe overtog driften i 1858 og blev gift med Hans Sørensens datter Anne Margrethe i Munke Bjergby Kirke i 1862.

Deres søn Niels Peter Eliasen blev født på gården i 1872 og overtog gården i 1905. Han var gift med Sofie, som blev født i 1878 i Krummerup. Ægteparret fik 7 børn, Lars, Aksel, Kristian, Johannes, Valdemar, Grethe og Poul.

Til gården hørte også et teglværk, som brændte i 1896. Der, hvor teglværket havde ligget, satte Niels P. Eliasen og hustru Sofie i 1925 et minde formet som en stenhøj.Mange tillidsposter

Niels P. Eliasen drev et mønsterlandbrug. Han havde fået gode kundskaber på Sorø Højskole i 1893 og på Dalum Landbrugsskole i 1896.

Hurtigt blev der kaldt på ham fra mange sider. Tillidsposternes antal voksede. Som 22-årig var han formand for skyttekredsen, i 38 år formand for sognets venstrevælgerforening og i mange år medlem af menighedsrådet. I årene 1932-36 var han sognerådsmedlem. Han var i bestyrelsen for Døjringe Brugsforening, Vedde Andelsmejeri og foderstofforeningen, Munke Bjergby og Omegns kontrolforening samt Sorøegnens landboforening. I 50 år var han formand for Munke - Bjergby Bromme Sparekasse. Ligeledes var han kreditforeningsrepræsentant for Kreditkassen for landejendomme i Østifterne og vurderingsmand for Østifternes Brandforsikring.Stenen ved gården

Da Niels Peter Eliasen døde i maj 1962 næsten 90 år gammel, overtog den yngste søn Poul Schiøtt Eliasen ejendommen, som er på 88 tønder land, heraf med 20 tønder land mose og eng. I over 50 år drev Poul med sin hustru Grethe slægtsgården med 30 malkekøer og i nogle perioder med fedekvæg. Han døde i 1991.

Ved indkørslen til gården satte familien Eliasen en frihedssten. Stenen med inskription blev rejst ret kort tid efter befrielsen i 1945.

Langevadgård blev i 1992 overtaget af Jørgen Petersen, som stadig bor på gården med hustruen Birgitte. Han har i mange år drevet kvægbrug. Køerne var af dansk sortbroget malkerace. Petersen modtog i 2010 stor anerkendelse for sine malkekøers ydelse. Nu har han fedekvæg og driver gården med planteavl.

Niels G. Sørensen,
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille