Sogne / Munke Bjergby sogn / Tiende, landgilde og hoveri

Tiende, landgilde og hoveri

Tiende indførtes af kong Niels (1104-34). En tiendedel af bondens afgrøde skulle afleveres og deltes i tre lige store dele: til kirke, til præst og til biskop.
Fæstebønderne betalte derudover en fast årlig bolig – og markleje: landgilde til jordbesidderen, som enten var kongen, en adelig eller en borgerlig godsejer, et kloster - i vores sogn Sorø Kloster - eller særlige institutioner som fx Københavns Universitet, der oprettedes 1.06.1479 af Chr. I og indtil reformationen i 1536 var en del af den romersk-katolske kirke.
Landgildet kunne være korn og husdyr (et lam, en gris, en gås osv.).
Hertil kom hoveri, ”gratis” arbejde (ægt = kørsel, markarbejde og arbejde i bygninger) for jordbesidderen. Det ophørte endeligt i 1850. Ægt kunne for Sorø Skoles bønder være kongeægt (når kongen med følge passerede), at køre vildt fra skoven til kongens køkken og at hente varer i Korsør og København til Skolen.
Fæstevæsenet blev ophævet ved lov af 30.6.1919. Kirkeskatten indførtes i 1920.
Sorø Akademis hovedbygning fra 1826
- tegnet af Københavns stadsbygmester Peder Malling.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille