Artikler / Duebjerg Mejeri
Duebjerg Mejeri 1943
Festdag på Andelsmejeriet Duebjerg i Kirke Flinterup Sogn i 1943.

Festdag på Andelsmejeriet Duebjerg

 

I 1943 var der fest på Duebjerg Andelsmejeri i Kirke Flinterup Sogn. Mejeribestyrer Chr. Aug. Petersen og hustru fejrede sølvbryllup. Den 1. november samme år havde han 25 års jubilæum, og bestyrelsen indbød i den anledning andelshaverne til en fest i forsamlingshuset overfor mejeriet.

På mejeriet er der pyntet fint op med sølvbryllupsskjold, gran og flag. Røde bånd er viklet om de hvide flagstænger. Godt at se de danske rød-hvide farver under den tyske besættelse.

Ved husgavlen anes en hestetrukken mælkevogn, hvorpå Hans Hansen og Ejnar Holm har taget plads. På landevejen ses en lille lastvogn pyntet med gran. Ved lastbilen står Jacob Jensen og hans søn.

Til venstre for mejeribestyreren med hvid kasket står hans hustru, sølvbruden. De tre mænd i hvidt arbejdstøj til højre er to mejerister og en hjælper. Yderligere ses mejeribestyrerparrets otte børn.

Manden yderst til venstre med åget på skuldrene og en stor og en lille mælkejunge er gartner Carl Christensen.

Mejeriet blev oprettet i 1889 med 60 andelshavere. Det placeredes ved landevejen mellem Duebjerggård i Vielsted ejerlav og Frenderupgård i Frenderup ejerlav. I april måned forelå der tegninger udført af murermester Faber, Kirke Flinterup, og der indhentedes tilbud. Det blev Faber, der fik murerarbejdet for 6.500 kr. og tømrermester Niels Pedersen, Ordrup, der fik tømrerarbejdet for 6.755 kr. Til byggeriet anvendtes 60.000 mursten fra Kyringe Teglværk. Til anlægsarbejdet optog bestyrelsen et lån på 15.000 kr. i Bondestandens Sparekasse.

I maj ansattes mejerist Christian Arvig Jensen, Kyringe, som mejeribestyrer. Der blev afholdt licitation over tre mælkeruter. Den 2. august leveredes mælken for første gang.

Mejeriet blev væsentligt ombygget i 1914, hvor der nu var 80 leverandører med tilsammen 800 malkekøer. Det blev udvidet, og det flade træloft erstattedes af et hvælvet. Den særskilte beboelse omfattede 9 værelser. Mejeriet havde en 35 meter dyb brønd og en firkantet 21 meter høj skorsten. I dampmaskinen fyredes med bøgebrænde. Ishuset rummede 250 m3 is.

I 1925 anskaffedes en kølemaskine, og det gamle ishus omdannedes til ostelager.

I 1929 var mejeriets produktion ca. 2 en kvart millioner kg mælk og ca. 86.000 kg smør.

Siden 1920 havde gårdejer Anders Hansen, Toftegård i Frenderup, været formand for andelsmejeriets bestyrelse. Anders Hansen var også formand, da han døde i 1943.

Duebjerg Mejeri lukkede i 1962. I dag bor familien Tove Hede og Søren Wiberg på stedet.

 Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

Duebjerg Mejeri
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille