Sogne / Munke Bjergby sogn / Liv i Munke Bjergby / Formbrændselsfabrik

Formbrændselsfabrik

Mod nord nedenfor bakken ligger en gård, hvor der i 1900-tallet var opdræt af slagtekyl-linger. Ikke langt derfra ligger Erhard Simonsens gård med marker mod øst ned til mosen.
Simonsen drev i mange år maskinstation.
Lidt længere nordpå finder man Fruevanggård og Tangegård.
 
I 1907 havde Tangegård 118 tønder land. Der var 7 ansatte og 30 malkekøer af Rød Dansk Malkerace. Man leverede mælk til Vedde Andelsmejeri.
Ved Tangegård var der under 2. Verdenskrig formbrændselsfabrik nær Sorø-Veddebanen, som løb tæt ved gården. Her blev der en enkelt gang nedkastet våben til frihedskæm-
perne. Våbnene blev gemt i en lastbil under formbrændsel og i en ligkiste i en rustvogn og blev således kørt til København.

Mennesker og arbejdsheste på Tangegård i 1920´erne

Have og stuehus på Tangegård 1911

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille