Artikler / Stenlille Handelsgartneri

Stenlille Handelsgartneri

Handelsgartneriet ca 1950
 
Gartneriet i Stenlille som Agnes og Finn Sørensen købte i 1942.

 

Ægteparret Sørensen og Stenlille Handelsgartneri

I februar 1942 købte Agnes og Finn Sørensen gartneriet lige vest for Stenlille Kirke. De overtog stuehus, 6 drivhuse, mistbænke m.v., men der var meget at sætte i stand i begyndelsen. Efterhånden lykkedes det at få sat skik på det sted, hvor de skulle få så mange gode arbejdsår.

Butikken var i stuehuset, og der blev solgt både frugt og grønt, blomster og kranse. Butikken blev dog for lille, så i 1953 rykkede man op på Hovedgaden 45 og åbnede udsalg i en hjørnebutik lige ved jernbaneover-skæringen.

Virksomheden gik så godt, at man i 1971 kunne åbne en ny butik på 175 kvadratmeter i et nyt hus ”hjemme” ved siden af gartneriet og boligen på Enghavevej. På det tidspunkt holdt man op med at producere selv og koncentrerede sig om at passe den nye fine forretning med to afdelinger – en for frugt og grønt og en for blomster.

 

Fra Vallø til Stenlille

Gartneriet blev gennem årene kendt for sine gode produkter, og Finn Sørensen var da også en flittig og veluddannet mand, da han med sin Agnes flyttede til Stenlille i begyndelsen af Anden Verdenskrig.

Han var født i 1917 i Nykøbing Falster, hvor hans far var lærer. Moderen døde, da han var ganske lille, og faderen og Finn flyttede til Odsherred.

Da Finn var 11 år, døde hans far, og Finn kom som 15-årig efter skolegang i Grevinge og Asnæs i gartnerlære hos en farbror i Vig. Her arbejdede han bl.a. med udplantningsplanter og tomater og agurker. Efter læretid i 5 år kom han til Husum ved København, Hårlev og i 1939 til slotsgartneriet på Vallø. Her var der en god atmosfære, og kvaliteten var i top. Dertil en god løn.

Der var op til en snes ansatte til at dyrke grøntsager og holde slotsparkens smukke blomster og frugttræer. De fleste grøntsager blev aftaget af de 10 -12 adelige damer på slottet. Finn traf sin tilkommende Agnes, som var pige hos en af damerne. Der blev tid til cykelture og også folkedans i Vallø Forsamlingshus.

Agnes og Finn blev gift, og sammen med Agnes´ søster og svoger købte de det dengang noget forfaldne gartneri i Stenlille. Alle knoklede derefter med at etablere et levedygtigt gartneri med udsalg.

Efter et års tid forlod svogeren stedet, som var for lille til at brødføde to familier. Men Agnes og Finn fortsatte ufortrødent, og der kom hjælp fra et par elever og en medhjælper.

Finn udtalte engang: ”Om sommeren var det jo længe lyst.” Fritid og arbejdstid gik i et, og resultatet udeblev ikke: ”Stenlille Handelsgartneri” med fine varer af egen avl og en god og stabil kundekreds.

Ægteparret Sørensen, som fik to døtre, boede i huset og passede have og dyrkede grøntsager lige til det sidste. De døde begge i 2004 efter et travlt og indholdsrigt liv.

 

Stenlille Blomster

Efter 47 år i gartneri og forretning overdrog ægteparret den 1. november 1988 forretningen til den kun 21-årige Vinnie Fjeldsted fra Ugerløse. Finn Sørensen hjalp den unge butiksindehaver godt i gang, og navnet ændredes til ”Vinnies Blomster”.

Allerede året efter blev butikken imidlertid overtaget af Pia Hansen og Elsa Heide, begge fra Regstrup. De åbnede i oktober 1989 under navnet ”Stenlille Blomster og Frugt”.

I 2003 solgte Pia Hansen forretningen på Enghavevej 10 A videre til Susanne Richardt, Stenmagle.

Navnet er nu ”Stenlille Blomster”, og Susanne, der er medlem af Interflora, sælger foruden blomster, kranse og dekorationer til enhver lejlighed udvalgte gaveartikler, specielle vine, udsøgt chokolade og andre lækkerier.

Niels G. Sørensen

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

 

 

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille