Magdalene Lauridsen (1873-1957)

Magdalene ungblev født i Holsted i Sønderjylland. Hun kom til Sorø Højskole i 1893 og blev ejer af og forstander for Danmarks første husholdningskole i 1895. Skolen lå i lejede lokaler på Rolighed inde i Sorø for enden af Østergade.
I 1901 startede hun vandrekurser for landbokvinder efter nogle forsøg i 1900 i Døjringe Forsamlingshus, Fjenneslev Skole og i Sorø. Der undervistes gennem forevisning, og lærerinden vandrede en uge fra sogn til sogn med redskaberne i en håndtaske. Man kom bl.a. til Fulby, Krøjerup, Bromme, Rude-Eskilstrup, Borød og Sorø.
I 1902 grundlagde Magdalene Ankerhus ved Pedersborg Sø. I første omgang byggedes en stor villa, som blev brugt til bolig og undervisning i de første år. Skolen kaldtes indtil 1907 ”Sorø Lærerindeskole i Husholdning”. Der anlagdes en mønstergårdmandshave med mange forskellige urter og frugttræer.
Fra 1902 til 1914 uddannedes 162 lærerinder, som fik ansættelse
Magdalene
som vandrelærerinder, ved husholdningsskoler, haveselskaber, skolekøkkenundervisning og efterhånden som husholdnings-konsulenter ved landbo- og husmandsforeninger.
I 1921 reviderede hun uddannelsen til husholdningslærerinder, og i 1923 indviede hun den hvide hovedbygning på Ankerhus. Magdalene blev i 1927 undervisningsministeriets tilsynsførende for ungdoms - og aftenskolen. I 1933 modtog hun som 60-årig fortjenstmedaljen i guld.
Magdalene Lauridsen - Mor Magda - overdrog i 1939 Husholdningsseminariet til en selvejende institution. Hun ligger begravet på Pedersborg Kirkegård på sydsiden mod Ankerhus.Ankerhus opført i 1923

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille