Brev fra paven

I et brev fra Paven i Rom, Urban den 3. i 1186 til Sorø Kloster står der:

”Landsbyen, der hedder Munke Bjergby, som I har fået af hr. Esbern (Snare), bror til ærkebispen i Lund, hr. Absalon, med skove, enge, vandmølle, fiskedamme og sine øvrige tilliggender.”

I 1170 havde Esbern Snare skænket et par gårde, samt Bromme og Bjergby til Sorø Kloster som sjælegave for hans afdøde hustru Hulmfred.

Da de katolske cisterciensermunke fra Sorø Kloster kom ud og holdt messer, kaldtes stedet Munke Bjergby. Der var også Slots Bjergby v. Slagelse (Antvorskov Slot) og Stigs Bjergby ved Mørkøv.

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille