Artikler / Vandløse Mølle

Vandløse Mølle

Vandløse Mølle lå på Vanløsevej 41-43. Mølleren hed Henrik Jensen og hans kone Anne Kristine. Møllen brændte omkring 1920, muligvis lidt senere. Naboer beretter, at møllevingerne stadig løb rundt, da møllen brændte. Ser man bort fra det tragiske, har det været et flot syn.

Møller Henrik Jensen havde ingen forsikring, men der var megen hjælpsomhed dengang. En gårdejer på Vanløsevej, Chr. Hansen, som boede lige før baneoverskæringen, satte en indsamling i gang hos møllerens kunder. Der blev samlet så mange penge ind, at Henrik Jensen kunne bygge en motormølle og betjene sine kunder. Motormøllen blev revet ned en gang i 1930'erne. Den sidste ejer af møllen hed Vilhelm Carstensen.

John Schou Hansen

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille