Gårdene

Gårdene havde nr. 1-6 og husene 7-12 – disse numre følger med til i dag. Det er dem, vi har som matrikelnumre. Hvis der udstykkes et jordareal solgt fra fx gård nr. 5, så benævnes det nr. 5b, og det gamle areal – resten af den oprindelige matrikel – hedder så fremover nr. 5a. Sælges der så igen et stykke fra nr. 5b, hedder det nye nr. 5ba.

Man havde haft jorden liggende mange steder rundt om landsbyen, og hver gård havde sine marker spredt rundt omkring i lange striber. Længst ude var så overdrevet til græsning. Det var meget upraktisk.
Ved udskiftningen fik man samlet sin jord. Var der mange gårde, måtte nogle gårde flyttes ud. Så blev vejen til markerne heller ikke så lang.
 
I Vedde var det i orden, at tre gårde og et hus blev liggende, mens de andre flyttede ud. Alle fik så reelle jordarealer.
Fra nord var det gård 1 Vængegård med jord til Skuerup og Skuerup Skov. Gård 2 Damsgård blev også liggende og fik et reelt markområde. Ligeledes gård 6 Fynstoftegård med Mørupbonden. Gård 6 fik markerne mod øst mod Tjørntved ejerlav.
 
Gård 3 Gammelagergård flyttedes mod syd og blev placeret nord for gård 4 som sydlig nabo til gård 2 og vest for gård 5.
Gård 4 Langerødgård måtte også flyttes og blev placeret længst mod syd mod Rude-Eskilstrup ejerlav og blev senere omdøbt til Veddegård. Veddegård brændte i 1936 og har i dag staldlænger opført i 1937. Senere er der kommet moderne svinestalde på gården.
Gård 5 blev placeret mod sydøst grænsende til Tjørntved ejerlav i Stenlille sogn og til Rude-Eskilstrups Lilleskovgård i Rude-Eskilstrup. Den fik navnet Marienlund, da der her var og stadig er en lund, en fredskov med bl.a. gamle egetræer.
Mange steder ses stadig store kraftigt bevoksede stengærder mellem ejerlavene.
Veddegård i 1920 da dens navn var Langerødgård

Gammel Vedde set fra syd i 1913.
Til venstre Damsgård, derefter Placegård og til højre Fynstoftegård

Eksempler på hvordan det gik med Vedde ejerlavs jordarealer efter udskiftningen i 1790:
Placegård fra 1907 (matrikel nr. 1b) på 17 ha er bygget af en søn Henrik Christiansen fra Gård nr. 1. Han solgte den i 1913, hvor han byggede Brinkstykkegård  (matrikel nr. 2v, 2x) på 13,2 ha.
Møllevang (matrikel nr.5b) og Møllegården med Vedde Mølle (matrikel nr. 5c+ 5d)  blev  udstykket fra gård 5 Marienlund. Møllevang fik senere jord tillagt fra Hus nr. 12 og fra Gård nr. 6 Fynstoftegård.
Kærlingebrogård  ved baneoverskæringen på Vedde Byvej (matrikel nr. 3b), og det "nye" husmandssted Jenle på Vinkelvej - i selve "vinkelspidsen" - (matrikel nr. 3q) blev udstykket fra Gård 3 Gammelagergård.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille