Artikler / Harboe og konfirmanderne 1933
Artikel med foto til lokalaviserne fra Lokalhistorisk Arkiv Stenlille – uge 51 – 2013

Harboe og konfirmanderne i 1933

For 80 år siden er sognepræst i Munke Bjergby-Bromme Jørgen Harboe og hans 28 konfirmander opstillet foran fotograf Chr. Hansen, Vedde. I Munke Bjergby præstegård foran den hvidkalkede kirkemur øst for kirken. Det er sensommer. Nogle af drengene har slips på, andre bærer matrostøj. Matrostøj som børnetøj kom på mode i det engelske kongehus i 1800-tallet. Moden bredte sig til Danmark i 1880´erne og holdt helt op i 1950´erne; ja, længere endnu var matrostøj mange danske drenges festtøj.

Pigerne er i fine kjoler, nogle har lange fletninger, andre er kortklippede. Den lille pige ved pastor Harboes venstre arm er hans yngste datter Karen på 8 år. Karens storesøster Anna sidder til venstre for hende og læner hovedet lidt mod hende. Anna og hendes medkonfirmander blev konfirmeret den 29. september.

Indtil 1979 var Bromme et annekssogn til Munke Bjergby. Konfirmanderne er da også fra alle kanter af de to sogne; fra Vedde, Rude Eskilstrup, Døjringe, Munke Bjergby, Kammergave Mark, Krøjerup og Lille Ebberup.

Pastor Harboe
Da pastor Oscar Friis efter 30½ år i pastoratet gik på pension i 1927, flyttede Jørgen Harboe med sin familie ind i det rummelige stuehus, som Friis havde været bygherre for i 1910. Harboe blev glad for både kirke og sogn og var præst i Munke Bjergby til sin afsked i 1948, hvor familien Johs. Busch tog over.

Jørgen Gottfried Thuerecht Gunnersen Harboe (1878-1959) blev i 1913 gift med Ellen Hedevig Sophie Aude Andersen (1887-1969), købmandsdatter fra Assens. De fik fem børn: Else Marie, Niels, Anna, Gunner og Karen. Jørgen Harboe var født i Eggeslevmagle som søn af Metha Lotz og Gunner Gunnersen Harboe, ejer af Sydvestsjællands Bryggeri i Skælskør. Hans farfar, skibsreder, brænderiejer og købmand Jørgen G.T. Harboe, tømmerhandler A. Harboe samt købmand Lotz havde i 1883 grundlagt bryggeriet under navnet Harboe & Lotz. Fra 1910 ejede pastor Harboes bror Frederik bryggeriet, som i 1949 fik navnet Harboes Bryggeri.

Præst på Sjælland, i Jylland og på Fyn
Det var en erfaren mand, der i 1927 kom fra en noget barsk egn i Sønderjylland til det mildere og bakkede Munke Bjergby-Bromme. Jørgen Harboe uddannede sig til boghandler efter sin studentertid, men følte, at han ville være præst, og i 1907 blev han cand. theol. Han blev ordineret i 1908 af biskop Rørdam i Vor Frue Kirke. Han blev kapellan i Søllerød-Vedbæk og i 1912 sognepræst i Tørring-Hammer Pastorat nord for Vejle.

Efter vielsen i Assens i maj 1913 flyttede også hans hustru Ellen ind i præstegården i Tørring, hvor kirken var fyldt ved gudstjenesterne. Kirken udvidedes med 150 pladser. Ægteparret Harboe var afholdt i Tørring, men i 1918 efter verdenskrigen søgte Harboe til Hårby på Fyn. Han fik stillingen og skulle nu holde gudstjenester i Fyns største landsbykirke og i kapellet på Løgismose Slot. Man flyttede ind i den store præstegård, som lå i Akkerup nær Hårby. En ny præstegård blev opført i 1922 nærmere Hårby Kirke, men den nåede familien ikke at opleve, fordi Jørgen Harboe allerede i 1921 efter Genforeningen søgte og fik en stilling som sognepræst i Sønderjylland.

Sidst på efteråret flyttede man helt ud vestpå til Emmerlev-Hjerpsted Pastorat nord for Højer. En stor forandring fra det milde Sydfyn, næsten som at komme til et nyt land, men præsteparret blev meget glade for stedet i de 6 år, de boede i Emmerlev præstegård. På de søndage, hvor Ellen tog med sin mand til Hjerpsted Kirke, var de blot 350 m fra Vade havet.

Tilbage til Sjælland
Det blev gode travle år, før Jørgen Harboe i 1927 søgte ”hjem til Sjælland” og fik embede i Munke Bjergby-Bromme Pastorat. Familien flyttede ind i præstegården med den store have, og et aktivt præsteliv fortsatte. I april 1948 holdt pastor Harboe sin afskedsprædiken i de to gamle kirker, som var fyldt til allersidste plads.

På Hotel Klubben i Sorø tog 400 af sognenes beboere afsked med præsteparret. Menighedsrådsmedlemmer, lærere, sognerådsformand og andre roste og takkede pastor Harboe for hans gerning i de 21 år, han havde været deres sognepræst. Hans forgænger pastor emeritus Oscar Friis var også til stede og takkede Harboe og hans familie, fordi de altid var kommet ham hjertelig i møde.

Harboe virkede i Folkekirken i 40 år, og han var uendelig glad for at være landsbypræst og fulgte til det sidste med i ”sine gamle sogne”. Han døde 80 år gammel i 1959. Hans efterfølger pastor Johannes Busch forrettede jordpåkastelsen på familiegravstedet på Holmens Kirkegård den 17. marts.
Niels G. Sørensen / Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

Klik på billedet for at se det i stor størrelse
 
Harboe
 
Pastor Harboe med konfirmander i Munke Bjergby i 1933
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille