Sogne / Munke Bjergby sogn / Sogneråd i 100 år

Sogneråd i 100 år


Boelsmand, Karetmager, sognerådsmedlem, "Hjulmanden" Christian Christensen, 
Rude-Eskilstrup, 1929 (fra Danmarks Kommunale Forvaltning, Sorø Amt)


Der var sogneråd i 100 år. Sognet var et landbrugssamfund.
I 2008 var der kun 4 gårde med malkekøer – med de 3 kendte malkeracer - og 5 gårde med svineavl.
I 1920' erne var der i sognet ca. 430 arbejdsheste, 2200 stk. kvæg, heraf 1200 køer, 3300 svin, 13.000 høns, 20 får og 30 geder.
Hvordan var den typiske sammensætning i sognerådet? Lad os se på året 1929. Et kendt år fra TV-serien Matador, hvor handlingen begynder i 1929.
Der var i alt 7 medlemmer. To fra Vedde, to fra Rude-Eskilstrup, to fra Munke Bjergby og et fra Døjringe:  4 fra Venstre – 2 fra Det Radikale Venstre – og 1 fra Socialdemokratiet.Parcellist og sognerådsformand Niels Christian Christiansen, 
Døjringe, 1929 (fra Danmarks Kommunale Forvaltning, Sorø Amt)


Sognerådsformanden på 48 år hed Niels Christian Christiansen, (V), Døjringe. Han var parcellist, uddannet mejerist, formand for Døjringe Mejeri 1920-29, (Høng Højskole 1901-02), vurderingsmand for Brandkassen for Holbæk Amt m.fl., medlem af bestyrelsen for Hjælpekassen 1917-25.
De andre medlemmer var:
Christian Christensen, (V), karetmager, "Virkelyst", Rude-Eskilstrup, formand for De Gamles Hjem.
Axel Kristensen, (V), gårdejer, ”Lilleskovgård”, Rude- Eskilstrup, formand for Sorøegnens Landboforening, brandfoged, medlem af værgerådet, formand for Vedde Skytte- og Gymnastikforening, (Ladelund Landbrugsskole, Roskilde Højskole), formand for Byggeudvalget.Gårdejer og sognerådsmedlem Axel Kristensens ejendom Lilleskovgård, Rude-Eskilstrup. Axel Kristensens bror H. P. Christensen overtog i 1907 faderen A. P. Christensens købmandsgård i Stenlille og førte den frem til en af de største købmandsgårde på Midtsjælland.


Niels Peter Rasmussen, (V), træskomager, parcellist, Munke Bjergby, i bestyrelsen for Vedde Andelsmejeri.
Jens Johannes Nielsen, (RV), gårdejer, Munke Bjergby, medlem af skolekommissionen, (Antvorskov Højskole), medlem af Byggeudvalget.
Niels Petersen, (RV), depotarbejder ved Statsbanerne, ”Landlyst” Vedde, formand for Vedde Vandværk, formand for nævninge-grundlisteudvalget, folkeregisterfører.
Frederik Christian Hansen, (Soc.), banearbejder, Vedde, medlem af Vejudvalget.Depotarbejder v/DSB og sognerådsmedlem Niels Petersens hus ”Landlyst” 
på Vedde Byvej år 1948

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille