Sogne / Stenmagle Sogn / Kirken

Kirken


Klik på billedet for at se mere om kirken på Stenmagle/Stenlille kirkernes hjemmeside.

Fra Trap III (1921)

Stenmagle kirke er fra den ældre middelalder, og fik i den senere middelalder krydshvælvinger, ligesom der tilføjedes et tårn i vest, og et våbenhus i syd, og kapel og sakristi i nord. I årene 1862-63 gennemgik kirken en hovedrestaurering. 1883 fandtes på korbuen rester af kalkmalerier, bl.a. Skt. Jørgens kamp med dragen. Alterbilledet er malet 1865 af Chr. Dalsgaard (den gamle, nu forsvundne altertavle var anskaffet 1592 af Chr. Machabæus, og bar hans og hustrus våben). Prædikestolen er fra 1606 og udstyret med yngre malerier. I sakristiet, hvis gamle egetræsdør med beslag endnu er bevaret, findes et trækrucifiks fra ca. 1520, omgivet af svævende engle med kalke til opsamling af blodet fra Venderne. I koret findes et gotisk malm-røgelseskar.


Fra Trap V (1954)


Kirkens romanske del, kor og skib, er opført af rå kamp med detaljer af kridt.
Korets østvindue er i brug, nordvinduet og to af skibets oprindelig seks vinduer spores.
Skibets tre hvælv er fra 1400-tallet, korets måske fra o. 1500. På samme tid blev korbuen udvidet og gavlene forsynet med kamtakker (koret ommuret 1862).
Sakristi i nord, tårn i vest (begge hvælvede) og våbenhus foran syddøren er alle sengotiske og af munkesten. Et sengotisk (senere udvidet) kapel foran norddøren blev 1894 afløst af en gotiserende munkestensbygning (F.C.C. Hansen). Rundbuede støbejernsvinduer fra 1862, da murene rensedes.)


Se om kirkens historie m.m. på kirkens egen hjemmeside - se under historie.
http://www.stenmagle-stenlille-kirke.dk
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille