Artikler / Folkedanserbørn i Munke Bjergby 1961

Folkedanserbørn i Munke Bjergby 1961

MB folkedanserbørn 1961
 
Børnene giver opvisning på Munke Bjergby Centralskole den 4. november 1961
(foto: Sorø Amtstidende)
Klik på billedet for at se det i stor størrelse!

Artikel til lokalaviserne fra Lokalhistorisk Arkiv Stenlille – uge 10 – 2013

Folkedans for børn i 60´ernes Munke Bjergby

Da Munke Bjergby Centralskole var åbnet i 1960, henvendte Munke Bjergby Sogneråd sig til de tre gymnastikforeninger i kommunen med en opfordring til at slå sig sammen for derved at udnytte de nye faciliteter bedre. I sognets tre forsamlingshuse havde der, siden de blev bygget, været utallige gymnastikhold med stor deltagelse. Også folkedans var en disciplin, som mange havde udøvet gennem tiderne.

Nu var tiden kommet, hvor foreningerne fra Vedde, Døjringe og Munke Bjergby skulle samles. Man vedtog da også den 6. april 1961 på en stiftende generalforsamling på skolen, at arbejdet skulle gå videre i én fore-

ning: Munke Bjergby Sogns Gymnastik- og Idrætsforening.

Fra september 1960 havde man haft et lille fællesudvalg med Rita Jørgensen, Ingrid Hansen og Mary Jørgensen. Mary Jørgensen, Døjringe, blev valgt som formand for den nye forening.

I december 1960 foreslog fællesudvalget, at man skulle undervise børn i folkedans – et nyt foreningstilbud.

 

Børnene danser ”gammeldaws”

I august 1961 besluttede den nye bestyrelse så at oprette et hold i folkedans for børn. Det blev en uventet stor succes. 60 glade børn mødte frem, da Grethe Jensen, Veddegård, i september begyndte som instruk-tør sammen med Lily Asmussen fra Munke Bjergby, der leverede klavermusikken.

Og det blev en stor oplevelse, da 70 børn allerede i november i den nye gymnastiksal viste 150 gæster, hvad de havde lært. Selv om mange af børnene ikke havde gået til dans tidligere, kunne de fremvise Ruder Es, Fingerpolka, Skomagerstykket, Sekstur, Totur fra Vejle, Skrædderens Hopsa, Hattemageren, Polsk Dans og Kliplev Marked. Gymnastikforeningen havde lejet folkedragter til alle børnene, så det blev en rigtig festlig aften.

Udover folkedans for børn tilbød foreningen fremover gymnastik for piger og drenge, unge piger, herrer og damer samt fri idræt, fodbold og håndbold. Med stor energi arbejdede gymnastikledere, bl.a. Rita Jørgensen, der udmærkede sig særligt med sine motionsdamer, Grethe Rasmussen, Gunhild Jacobsen, Birte Lar-sen, Leif Jensen, Poul Andersen, Poul Pedersen, Erik Olsen og Steffen Nielsen. Harry Jørgensen tog sig af idræt og fodbold og Knud Petersen og Kaj Petersen af håndbold.

 

De glade 60´ere

Bestyrelsen lagde alle kræfter i dels for at samle penge ind til foreningens arbejde og dels for at styrke

fællesskabet. I årenes løb arrangeredes der deltagelse i Søskovstævnet ved Tuel Sø og opvisninger, film-forevisninger, uddelinger af idrætsmærker samt velbesøgte håndboldstævner på skolen. Man afholdt fastelavnsfest, andespil, pakkefest og høstfest. Radioens Drengekor gav en koncert på centralskolen i 1962.

Ofte var der ”bal bagefter”. Bestyrelsen sørgede for, at de tre forsamlingshuse stadig blev benyttet, idet arrangementerne ”gik på omgang”.

Munke Bjergby Sogns beboere havde altid været glade for at danse, og der var liv og glade dage i 60´erne med ”Mørkøv Jazzband”, ”Kajs glade drenge”, ”Skorpions”, ”Bentes Trio”, ”The Five Pop Boys”, ”The Scouts”, ”Harmonisterne”, ”The Jailrockers”, ”The Vickers”, “Trekanten”, ”Conny´s Kvintet”, ”Stanley and The Livingstones”, ”Musketererne” og ”Sunshine Kvartetten”.

 

Kom i fjernsynet

Niels Jensen, Nordrup, og senere Kristian Kristiansen, Ejby v. Køge, påtog sig at lede folkedans for voksne, hvilket også skete i tilslutning til andre begivenheder. Og børnene fortsatte med at gå til folkedans.

Da 85 børn - delt i to hold - i november 1962 gav opvisning i folkedans, fik de stort bifald fra de tætfyldte tilskuerpladser. I 1963 kunne man fremvise landets største folkedanserhold for piger og drenge.

I 1964 dansede Munke Bjergby-børnene i de farvestrålende dragter på Søskovstævnet – det var det eneste folkedanserhold, som gymnastikforeningerne kunne mønstre i Sorø Amt. Og minsandten om ikke de dygtige børn blev inviteret til at være med i en TV-optagelse i Herlufsholmhallen i november samme år.

Voksne folkedansere kom på banen i 1964 og 1965, hvor der fortsat var gang i de folkedansende børn.

Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille