Arkivet / Interessante datoer
Historier fra Stenlille i overskrifter.

Fundet i gamle avisartikler.


11-8- 1873:   Femtejuni foreningen holder møde på Stenlille Kro.

19-2-1881:    Aftenunderholdning i Saltofte til fordel for Stenlille sogn sygekasse.

 6-4-1886:     Der dannes en konservativ vælgerforening i Stenlille. Folkene bag var Proprietær Qvortrup, Adolf fra Bodal og Lisborg fra Sandlynggården.

 19-1- 1887:   Kreaturassurance foreningen for Stenlille og Omegn holder møde.

 17-9- 1887:   I Stenlille oprettes et legat af Niels Jørgensen og hustru.

 20-6-1889:    Der oprettes en skytteforening i Stenlille.

  7-2-1890:     I Stenlille indbydes til oprettelse af en landboforening.

 27-6- 1895:   Parcellist Christian Carlsen af Saltofte mark, hvis ejendom nedbrændte den 26. har tilstået at have påsat branden.

  8-8-1898:     Gr. Ejer Schandorphs gård i Stenlille er brændt ned efter lynnedslag. Sønnen blev ramt af lynet og faldt bevidstløs om. Lynet har efterladt flere striber på hans bryst og den ene arm er lammet.

15-11-1898:  I Stenlille dannes en Husflidsforening.

 13-8- 1899:   Stenlille cykelklub holder sommerfest.

 25-9-1900:    Stenlille og omliggende sogne har oprettet en ny sygeforening.

          1902:    Høng- Tølløse banen åbnes.

 6- 1- 1903:   Stenlille Sogns Sparekasseforening har afholdt generalforsamling.

 13- 1-1903:   Handels og Håndværkerforeningen er dannet og bestyrelsen er valgt.

 30-6-1904:    Møde i Stenlille angående oprettelse af en afholdsforening.

 28-7-1904:    Der oprettes en mellemskole i Stenlille. Leder Ruhweder. 

 31-8-1905:    Indvielse af Stenlille Mellemskole.

 28- 8-1905:   Fugleskydningsforeningen stiftet i Stenlille. Bestyrelse valgt.

 21-9-1905:    Der oprettes et brevsamlingssted i Stenlille.

  1-10-1905:   Der åbnes et nyt posthus i Stenlille. Til landpost er antaget Martin Jensen, Nyrup.

 24-10-1905:  Det påtænkes at oprette et vandværk i Stenlille, udvalg nedsat.

 11-8-1906:    I Stenlille stiftes en Silkeavlsforening. Konstituerende generalforsamling senere.

 29-10-1906:  Et nyt Kristeligt Ungdomshjem indvies i Stenlille.

 12-11-1907:  I Stenlille holdes møde om oprettelse af et Andelssvineslagteri.

 22-11-1907:  Stiftende generalforsamling i slagteriet.

 22- 2-1908:   Der er oprettet en detailhandlerforening i Stenlille. Bestyrelsen er valgt.

 22- 2-1908:   Stenlille Sang og Musikforening afholder koncert.

 4-5-1908:     Der oprettes en idrætsforening i Stenlille.

  9-12-1908:   Der er holdt møde i Kvindevalgretsforeningen.

 15- 2-1909:   Husmandsforeningen i Stenlille dannes, bestyrelse valgt.

 20- 1-1910:   Foredragsforening oprettes, bestyrelse er valgt.

 18-1-1911:    I Stenlille er adskillige drenge gået ind i et spejderkorps, dannet på Stenlille Realskole.

 22-11-1911:  Indbydelse til møde om elektricitet i Stenlille. Handels og Håndværkerforeningen står bag forslaget.

 26- 6-1911:   Indre missions møde i Stenlille i anledning af missionens 50 års jubilæum.

 13- 2-1912:   Andelshønseri tænkes oprettet i Stenlille, udvalg nedsat.

 26- 7-1912:   Åmoseselskab dannet med udenlandsk kapital.

 14- 1-1913:   Briketfabrikken oprettes. (500.000 kr.)

 23-4-1913:    Pigeforeningen for Stenmagle-Stenlille fejrer 25 års jubilæum.

 27-8-1913:    Stenlille Andelsmejeri fejrer 25 års jubilæum med fest på Stenlille Hotel.

 21-10-1913:  Legat uddelt til børn, der har vist særlig flid i skolen. Stenlille.

 27-12-1913:  Stenlille Ungdomsforening afholder julebal.

 20- 1-1914:   Der blev fundet en oldtidsgrav i jernbanens grusgrav. I graven fandt man en del knogler og skår og 2 glasskåle. Graven er fra ca. 200-400 e. kr.

 27- 1-1914:   I Stenlille arbejdes der for oprettelse af en Ægsalgsforening, Udvalg nedsat.

  7- 7-1915:   Hjørneejendommen som Bagermester Rudolph Jensen har købt af købmand Chr. Rolsted, Stenlillehave, har kostet 20.000 kr. Ejendommen ligger ved jernbaneoverskæringen.

   4- 9-1915:   Sangforening oprettet i Stenlille. Blandet kor.

 12- 2-1916:   Der oprettes en filial af Håndværker og Landbobanken Sorø i Stenlille.

 11- 2-1916:   Stiftende generalforsamling i Stenlille Venstrevælgerforening. Bestyrelsen valgt.

 24- 2-1916:   Stenlille Hotel er solgt til gdr. Hans Chr. Petersen, Torupgården, Agerup pr. Vebberød. Sognerådet vedtog at give den nye ejer bevilling.

 5-02-1918:   Forstander Petersen har solgt Stenlille mellem og realskole til møller Carl Jensen, Stenmagle. Pris 33.000 kr. 

 8- 8-1918:    Stenlille Kirke er denne sommer blevet istandsat.

 16-10-1918:  Handels- og Håndværkerforeningen har holdt møde, for at drøfte oprettelse af et Elektricitetsværk.

 18- 9-1919:   Stenlille Hotel er af entreprenør Petersen solgt til Hotelejer Aggersen, Holbæk. Overtagelse 1. marts. Handelen er sket under forudsætning af, at den nye ejer kan få bevilling til udskænkning af spiritus. Pris 73.500 kr.

 31- 1-1920:   På et møde som Handels- og Håndværkerforeningen havde indbudt til, vedtog man at gaderne skulle oplyses, et udvalg blev nedsat.

           1920:    Der kom elektrisk lys i Stenlille.

 27- 5-1920:   Gdr. Jens Jensen, Høng, har fået bevilling til at drive Stenlille Hotel.

 3- 6-1920:    15 årige Valdemar Thorvald Hansen druknede i åen på åmosen. Han var plejesøn af Niels Hansen, Lårup.

 13- 7-1920:   Genforening i Midtsjælland, Stenlille. Der blev afholdt genforeningsfest, efter indbydelse af Handels og Håndværkerforeningen.

 8-11-1920:   Købmand H.P. Christensens forretning i Stenlille er brændt. En brandskade til ca. 350.000 kr.

 18- 1-1921:   Stenlille ægsalgsforening har afholdt generalforsamling på Stenlille Hotel.

 22- 1-1921:   Ny ungdomsforening blev stiftet på Stenlille Realskole. Forstander Tyge bød velkommen. Foreningens program er foredrag, oplæsning, underholdning og for de mandlige medlemmen er der gymnastik ved Løjtnant K. Bang

 20- 4-1921:   Stenlille Hotel solgt. Enkefru Petersen har solgt hotellet til fhv. hotelejer Hansen, Børsen Ringsted. Pris 90.000 kr. Overtagelse når bevilling er i orden.

 13- 7-1921:   Annekærgård også kaldt Amagergården i Stenlille er nedbrændt. Forsikret for 15.000 kr.

 20-11-1921:  Elektrisk lys i kirken. For første gang var det elektriske lys tændt ved gudtjenesten i Stenlille Kirke.

 12- 1-1922:   Stenlille Hotel solgt. Hotelejer Hansen har solgt hotellet til Inspektør Johansen, KBH. Overtagelse når bevilling er i orden.

 23- 1-1922:   Stenlille og omegns æggesalgskreds har holdt generalforsamling.
 
   2- 3-1922:    Stenlille sogns sygekasse har holdt generalforsamling.

 27-12-1922:  Grosserer H. H. Christensen, Holbæk Har solgt Orebo Teglværk til teglværksejer Bolvig, Borup Teglværk.

 25- 6-1923:   Handels-og Håndværkerforeningen afholder folkefest til fordel for Teknisk Skole

                      Festen i Nordskoven havde samlet ca. 1000 mennesker.

 2- 8-1923:    Stenlille garantforening holder generalforsamling. 

 10- 3-1924:   Generalforsamling i Stenlille Husmandsforening.

31- 7-1924:   Grundstenen til ny skolebygning, nedlagt.

 10- 6-1925:   Stenlille Handels- og Håndværkerforening holder søndag den 14. juni stor folkefest.

 10- 6-1925:  Salget af Stenlille gamle skole til Landbrugskandidat Knuthsen er nu godkendt af Amt og Landbrugsministerium.

 9- 7-1925:    Stenlille Husmandsforening holder markvandring. Der var 26 deltagere.

  3- 8-1925:    Slagtermester Sofus Petersens ejendom i Stenlille nedbrænder.

 9- 8-1925:    Stenlille Husmandsforening holder udflugt til Skelskør.

 16- 8-1925:   Indre Mission holder sommermøde i Skuerup skov.

 26- 8-1925:   På et møde på Stenlille Afholdshotel, blev der vedtaget at oprette en kontrolforening, der omfatter Stenlille, Saltofte og Assentorp.

 31- 8-1925:   Stenlille Skole indvies ved Prost Hansen, St. Fuglede.

 28- 9-1925:   Danseundervisning i Stenlille begynder ved Elise Hee.

 17-10-1925:  Et gammelt udhus tilhørende parcelist Jens P. Jensen er brændt, huset var faldefærdigt.

 24-10-1925:  Stenlille og Stenmagle Husmandsforening holder fest på Stenlille Hotel.

 27-10-1925:  Frøkenerne Kjær kan holde 25 års jubilæum som bestyrer af Stenlille central, der forberedes en fest for dem.

 2-11-1925:   Telefon centralen holder jubilæumsfest på afholdshotellet.

 12-11-1925:  En frygtelig ulykke på Sandstensfabrikken, en mand kom i klemme og blev dræbt. Den dræbte er Henrik Petersen, Tjørntved.

 1-12-1925:   Selskabelig forening afholder bal den 5. dec.

  8-12-1925:   Stenlille Telefoncentral indbydes til møde på hotellet den 14. dec., angående oprettelse af en

                      Abonnentforening. 

 15-12-1925:  En abonnentforening under Stenlille Central er stiftet den 14. ved et møde, bestyrelsen blev valgt.

1-2-1926:   Stenlille kvægforening afholder generalforsamling på Afholdshotellet den 10. februar.

3-2-1926:   Husmandsforeningen holder møde på hotellet den 6.februar.

 15- 2-1926:  Sygekassen holder generalforsamling på afholdshotellet.

 20- 2-1926:  Stenlille hesteforsikring holder generalforsamling på Stenlille Hotel

 27- 2-1926:  Der holdes politisk møde i Stenlille med folketingsmand Jensen Broby, Søren Svendsen

Red. Vejlø og folketingsmand Rahbeck.

 3-1926:   Der holdes auktion på Stenlille Hotel.
 
 7- 4-1926:   Der holdes auktion på Kvellinghøj den 10. april over besætningen.

  8- 4-1926:   Auktionen på Kvellingehøj er aflyst på grund af mund og klovsyge indtil videre.

29- 9-1926:   Dr. Joost afholder auktion på Stenlille Hotel over en del løsøre.

 20- 1-1927:   Stenlille og omegns æggesalgskreds har holdt generalforsamling, der var mellem 70-100 medlemmer.

 11- 3-1927:   Stenlille Idrætsforenings diletantforestilling. 

  6- 4-1927:   Sygeplejerforeningen i Stenlille holder basar sidst i maj, på kommuneskolen.

 14-4-1927:    KFUM Stenlille fejrer 40 års jubilæum.

 22-10-1927:  Stenlille og Stenmagle Husmandsforeninger holder i dag og i morgen produktudstilling på Stenlille Hotel.

 26-10-1927:  Frk. Tobiasen, har efter 7 års virke i Stenlille Sygeplejerforening, søgt sin afsked for at overtage en lignende stilling i Birkerød. I hendes sted er antaget Frk. Anna Kristin Nielsen, Brande.

 1-11-1927:  Stenlille Sygeplejerforening holder afskedsfest for Frk. Eva Tobiasen.

 30-12-1927:  Selskabelig forening holder Nytårsfest den 31. dec. På Stenlille Hotel kl. 20.

 14-1-1928:    Et hus tilhørende gdr. Søren Larsen, Saltofte. Hvor arbejdsmand Viggo Nielsen bor, er i dag nedbrændt.

 27-2-1928:    Stenlille Mejeri holder jubilæum.

 24- 2-1928:   Stenlille Sogns Venstrevælgerforening har holdt generalforsamling.

 12- 6-1928:   Lynbrand i Skuerup, husmand H.P. Hansens ejendom i Skuerup er i morges nedbrændt. Huset der var gammelt var forsikret for kun 1.500 kr.

  4- 7-1928:    Stenlille Gødningsforening holder generalforsamling på afholdshotellet den 7. juli kl. 19.30.

  8- 8-1928:    Orebo- Brandstrup tærskeselskab, udlejning af selvtransportabelt traktortærskeværk. Henvendelse til parcl. Karl Olsen, Brandstrup.

 30- 1-1929:   Stenlille Co-optimisterne, holder bal på Stenlille Hotel den 2. feb. Kl. 18.


 1-2-1929:    Ved valg til Hagl- og Stormforsikringen for Stenlille sogn, blev bestyrelsen genvalgt.

 24- 5-1929:   En lokalafdeling af Kræftens bekæmpelse blev i aftes dannet ved et møde i Stenlille lægebolig.

 16- 6-1929:   Dansk arbejdsmandsforbund for Stenlille og omegn holder sammen med Socialdemokratisk forening offentlig folkefest i Nordskoven.

 3-7-1929:     Distriktsjordemoder Fru Clara Jensen har 40 års jubilæum som jordemoder, har praktiseret siden 1889 og taget imod ca. 4000 børn. Hun startede i Stenlille i 1905.

 6-7-1929:     Stenlille Realskole fejrer sit 25 års jubilæum.

 14- 7-1929:   Stenlille Sogns Sygekasse fejrer 60 års jubilæum, med kaffebord til medlemmerne.

 15- 7-1929:   Stenlille K.F.U.M. og K. havde udflugt til Høve Strand, hvor den 26 årige fodermester Laurids Nielsen, som arbejder hos gdr. Chr. Jensen, Tjørntved, druknede.

 13- 8-1929:   Hotelejer Wejrup overdrager i morgen Stenlille Hotel til den nye ejer, Chr. Andersen-Langevang, Mørkøv.

 3-9-1929:     Broen over vandløbet mellem Stenlille og Assentorp skal gøres 1. m dybere. Arbejdet udføres af muremester Løkkegård for 1.600 kr.

 11-9-1929:    Danseklubben ”Plaisir” holder stiftelsesfest på Stenlille Hotel den 14. sept.
16-12-1929:  Lytterforeningen for Stenlille og omegn blev dannet på et møde på Stenlille Hotel den 16. dec.

 24-1-1930:    Stenlille Lytterforening har holdt ekstra generalforsamling.

 18- 2-1930:   Stenlille venstrevælgerforening har holdt generalforsamling.

 1-3-1930:     Stenlille Æggesalgskreds har holdt generalforsamling.

 4- 3-1930:    Stenlille og Stenmagle Husmandsforeninger havde sat fastelavnsridning i gang i går, der var 28 ryttere og 12 vogne.

 19-2-1930:   Stenlille m. fl. Sognes Hesteforsikring har holdt generalforsikring.

 9-8-1930:    Hønseriget Højbodal hører til landes største kyllinge fabrikker, i år er der på den store rugemaskine til 16 000 æg udruget 58 000 kyllinger, heraf er 52 000 kyllinger solgt som dagsgamle. 

  5-9-1930:    Stenlille mølle brænder, møllen var 49 år og forsikret for 25.000 kr. Kriminalbetjent Jensen foretog afhøringer for at finde årsagen til branden. Den vil sikker ikke blive genopbygget.

 23-8-1930:   Der åbnes en ny damefrisør salon i Stenlille.

     1949:    Der kommer strøm til Sværtsholte.

 12-6-1960:   Hovedmanden bag pengeskabstyveriet i Stenlille er fængslet.

 21-9-1961:   Der skal være fødevarefabrik i Stenmagle Mejeri.

 21-8-1963:   Stenlille Andelsmejeri har 75 års jubilæum.                

 

 

 

 
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille